Viettel Đồng Nai Thông báo ngày 01/06/2019 Viettel nâng băng thông gấp đôi cho toàn bộ Khách hàng cũ và mới giá không đổi.Gói internet Cáp quang tốc độ 30Mbps giá chỉ 150.000đ/Tháng. Khuyến mãi Cực sốc đóng 6 tháng Tặng 1 Tháng, Đóng 12T tặng lên tới 2 tháng chỉ hôm nay.

Sim số đẹp

STT Sim số Thời gian cam kết Chọn mua
1 0983064439 12 Tháng Mua 
2 0968401039 12 Tháng Mua 
3 0975314839 12 Tháng Mua 
4 0978407639 12 Tháng Mua 
5 0982856439 12 Tháng Mua 
6 0962894639 12 Tháng Mua 
7 0972961439 12 Tháng Mua 
8 0984763139 12 Tháng Mua 
9 0963340639 12 Tháng Mua 
10 0976908439 12 Tháng Mua 
11 0973675139 12 Tháng Mua 
12 0982542439 12 Tháng Mua 
13 0972641639 12 Tháng Mua 
14 0987649239 12 Tháng Mua 
15 0965417539 12 Tháng Mua 
16 0966938439 12 Tháng Mua 
17 0976470439 12 Tháng Mua 
18 0982405639 12 Tháng Mua 
19 0982514039 12 Tháng Mua 
20 0982571439 12 Tháng Mua 
21 0976070539 12 Tháng Mua 
22 0968431539 12 Tháng Mua 
23 0984307639 12 Tháng Mua 
24 0985496239 12 Tháng Mua 
25 0961104839 12 Tháng Mua 
26 0967361839 12 Tháng Mua 
27 0975240139 12 Tháng Mua 
28 0974194239 12 Tháng Mua 
29 0974635239 12 Tháng Mua 
30 0962503439 12 Tháng Mua 
31 0972118039 12 Tháng Mua 
32 0974367139 12 Tháng Mua 
33 0971428739 12 Tháng Mua 
34 0973672239 12 Tháng Mua 
35 0969322439 12 Tháng Mua 
36 0965119439 12 Tháng Mua 
37 0978476039 12 Tháng Mua 
38 0972418539 12 Tháng Mua 
39 0965594739 12 Tháng Mua 
40 0967076539 12 Tháng Mua 
41 0987418439 12 Tháng Mua 
42 0968207639 12 Tháng Mua 
43 0978483139 12 Tháng Mua 
44 0976045839 12 Tháng Mua 
45 0969706439 12 Tháng Mua 
46 0976985639 12 Tháng Mua 
47 0973106539 12 Tháng Mua 
48 0977871039 12 Tháng Mua 
STT Sim số Thời gian cam kết Chọn mua
1 0865751479 12 Tháng Mua 
2 0352708579 12 Tháng Mua 
3 0339596179 12 Tháng Mua 
4 0385110979 12 Tháng Mua 
5 0347576379 12 Tháng Mua 
6 0377411079 12 Tháng Mua 
7 0346948179 12 Tháng Mua 
8 0368785579 12 Tháng Mua 
9 0342782879 12 Tháng Mua 
10 0865916779 12 Tháng Mua 
11 0344563279 12 Tháng Mua 
12 0396596779 12 Tháng Mua 
13 0389430179 12 Tháng Mua 
14 0394992879 12 Tháng Mua 
15 0326445279 12 Tháng Mua 
16 0868701179 12 Tháng Mua 
17 0869634179 12 Tháng Mua 
18 0359813279 12 Tháng Mua 
19 0357129379 12 Tháng Mua 
20 0358916379 12 Tháng Mua 
21 0865028479 12 Tháng Mua 
22 0388211679 12 Tháng Mua 
23 0374181479 12 Tháng Mua 
24 0388515079 12 Tháng Mua 
25 0336821479 12 Tháng Mua 
26 0364780879 12 Tháng Mua 
27 0337088479 12 Tháng Mua 
28 0375201479 12 Tháng Mua 
29 0337406379 12 Tháng Mua 
30 0336019679 12 Tháng Mua 
31 0363531479 12 Tháng Mua 
32 0327702679 12 Tháng Mua 
33 0362354479 12 Tháng Mua 
34 0327016779 12 Tháng Mua 
35 0394312679 12 Tháng Mua 
36 0394865879 12 Tháng Mua 
37 0382492379 12 Tháng Mua 
38 0868722079 12 Tháng Mua 
39 0865573179 12 Tháng Mua 
40 0353700479 12 Tháng Mua 
41 0363320579 12 Tháng Mua 
42 0353301379 12 Tháng Mua 
43 0373775079 12 Tháng Mua 
44 0348373079 12 Tháng Mua 
45 0326560579 12 Tháng Mua 
46 0353078379 12 Tháng Mua 
47 0384222479 12 Tháng Mua 
48 0376764679 12 Tháng Mua 
49 0369852079 12 Tháng Mua 
50 0376160879 12 Tháng Mua 

 

©Copyright 2019 by NPS Company

Trang chủ chính thức Viettel Đồng NaiP.Kinh doanh:02512 688 555